Ελληνό/Δί-γλωσση εκπαίδευση


Η Λαϊκή Επιτροπή Βερολίνου


Α. Καταγγέλει τη συνεχή υποχρηματοδότηση της Παιδείας τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γερμανία (κλείσιμο σχολείων, μείωση θέσεων εργασίας, έλλειψη βιβλίων και αναλώσιμων), η οποία έχει και ως συνέπεια την υποβάθμιση και συρρίκνωση της Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη Γερμανία και στο Βερολίνο. Δε δεχόμαστε την πολιτική αυτή δήθεν ως συνέπεια της καπιταλιστικής κρίσης και των δημοσιονομικών προβλημάτων του Ελληνικού κράτους, αλλά και του κρατιδίου του Βερολίνου-Βραδεμβούργου. 


Β. Συγκεκριμένα, η Λαϊκή Επιτροπή Βερολίνου καταγγέλει ότι ως συνέπεια και αυτής της πολιτικής, και προκειμένου να στεγαστούν μαθητές από άλλα γερμανικά σχολεία που κλείνουν, κλείνει (δηλ. από φέτος δε δέχεται εγγραφές πρωτοετών) το ελληνογερμανικό τμήμα του Ευρωπαϊκού Δημοτικού Σχολείου, “Όμηρος”, στο Prenzlauer Berg, αναγκάζοντας τους μαθητές να μεταφερθούν στο μόνο άλλο δημοτικό σχολείο με ελληνόγλωσσο τμήμα στο Βερολίνο, το Ευρωπαϊκό Δημοτικό Σχολείο, “Αθηνά” στο Lichterfelde-West. Έτσι, σε μια εποχή που αυξάνεται η μεταναστευτική ροή Ελλήνων στο Βερολίνο, κατά πλειοψηφία τους νέων, πολλοί από τους οποίους με μικρά παιδιά που δε γνωρίζουν γερμανικά, μειώνονται οι ήδη ανεπαρκείς θέσεις ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, και συγκεντρώνονται όλες στο νότιο Βερολίνο.
  • Η Λαϊκή Επιτροπή Βερολίνου διεκδικεί από το γερμανικό κράτος να μη κλείσει κανένα από τα υπάρχοντα ελληνόγλωσσα τμήματα στο Βερολίνο, του “Όμηρος” συμπεριλαμβανομένου, μέχρι να δοθεί μια τελική λύση στο πρόβλημα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης. Επιπλέον, να ενισχυθούν τα υπάρχοντα τμήματα με επαρκείς θέσεις (μαθητών και εκπαιδευτικών) και τμήματα για να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση λόγω της μετανάστευσης των τελευταίων χρόνων. Τέλος, να διευρενηθεί η δυνατότητα, να συγκεντρωθούν τα παιδιά των Ελλήνων μεταναστών σε επιλεγμένα σχολεία ανά το Βερολίνο, όπου θα υπάρχουν δίγλωσσοι εκπαιδευτικοί, και όπου να οργανωθεί επιστημονικά η ομαλή ενσωμάτωσή τους στο γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα, με τροποποιήσεις των σχετικών νόμων όπου κρίνεται απαραίτητο.
  • Επίσης, η Λαϊκή Επιτροπή Βερολίνου διεκδικεί από το ελληνικό κράτος να παρέχει επιστημονική υποστήριξη (συγγραμάτων συμπεριλαμβανομένων) για τα μαθήματα που (θα) γίνονται στα ελληνικά (πχ Γλώσσα, Ιστορία), ώστε να έχει λόγο και η ελληνική κοινότητα στο περιεχόμενο σπουδών αυτών των μαθημάτων.

Γ. Καταγγέλει τη μεταναστευτική πολιτική τόσο της Ελλάδας ως χώρας καταγωγής των μεταναστών, όσο και της Γερμανίας, ως χώρας υποδοχής, η οποία στρέφεται ενάντια στα δικαιώματα των μεταναστών για ομαλή ενσωμάτωσή τους στη γερμανική κοινωνία, διατηρώντας ταυτόχρονα την πολιτιστική, γλωσσική και εθνική τους ταυτότητα, σύμφωνα με τις επιθυμίες τους. Δηλώνει ότι απώτερος σκοπός μας είναι να έχουν όλα τα παιδιά των μεταναστών όλα τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να μπορούν να επιλέξουν να συνεχίσουν τη ζωή τους είτε στην Ελλάδα, είτε στη Γερμανία, χωρίς εμπόδια, χωρίς “γκετοποίησή” τους, αλλά και χωρίς “βίαιη αφομοίωση” τους (συνήθως με χάσιμο χρονιάς).

Δ. Καταγγέλει την εκπαιδευτική πολιτική τόσο της Ελλάδας όσο και της Γερμανίας η οποία δημιουργεί αλλεπάλληλους ταξικούς φραγμούς και σχολεία πολλών βαθμίδων και επιπέδων, και δηλώνει ότι θα αγωνιστεί ενάντια στην υποβάθμιση του δικαιώματος στη μόρφωση των Ελλήνων μεταναστών στη Γερμανία και στο Βερολίνο ειδικότερα. Η Λαϊκή Επιτροπή Βερολίνου τάσσεται υπέρ ενός ενιαίου σχολείου, αποκλειστικά δημόσιου και δωρεάν, για όλους, Γερμανούς και μετανάστες όλων των εθνικοτήτων, χωρίς ταξικούς φραγμούς, με επαρκή χρηματοδότηση και πλήρη εργασιακά δικαιώματα για τους εκπαιδευτικούς. 

Ε. Αποφασίζει να προβεί στις εξής ενέργειες:
  • να οργανώσει συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και διεκδίκησης των παραπάνω αιτημάτων στο αρμόδιο υπουργείο του κρατιδίου του Βερολίνου και στην ελληνική πρεσβεία,
  • να οργανώσει εκδήλωση με όλους τους ενδιαφερόμενους (γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί) αλλά και με αρμόδιους επιστήμονες, ώστε να διαμορφωθεί άποψη και θέση της ελληνικής κοινότητας για τη βέλτιστη μακροπρόθεσμη λύση του προβλήματος της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, και στο Βερολίνο συγκεκριμένα,
  • να προωθήσει το συντονισμό των ενέργειών της ελληνικής κοινότητας με άλλες μεταναστευτικές κοινότητες με παρόμοια προβλήματα, αλλά και με τους αγώνες των Γερμανών εργαζομένων και εκπαιδευτικών για την παιδεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Χρειάζεται το ονοματεπώνυμο και το e-mail σας για να δημοσιευτεί το σχόλιό σας, το οποίο επιπλέον αναθεωρείται από το διαχειριστή πριν δημοσιευτεί.