Ελληνική Κοινότητα

Η Λαϊκή Επιτροπή συμβάλλει ώστε να αναδειχθεί η Ελληνική Κοινότητα Βερολίνου ως ο θεσμός και κύριος φορέας οργάνωσης του ελληνικού μεταναστευτικού κινήματος.

Ο στόχος πρέπει να είναι η κοινότητα να αναλάβει την οργάνωση της ζωής και των αγώνων των Ελλήνων μεταναστών, όσον αφορά τα ιδιαίτερα προβλήματα που έχουν όντας μετανάστες σε μια ξένη χώρα, σε συνεργασία πάντα με το εργατικό-λαϊκό κίνημα στη Γερμανία και στην Ελλάδα.

Χρειάζεται ένα διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.) που θα έχει αντανακλαστικά για τα προβλήματα των μεταναστών και για όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα, και που θα παίρνει αγωνιστικές πρωτοβουλίες. Επίσης, είναι απαραίτητο να υπάρχει μαζική συμμετοχή των Ελλήνων του Βερολίνου στις δραστηριότητες της κοινότητας, οι οποίες να αποφασίζονται σε συχνές γενικές συνελεύσεις (Γ.Σ).

Η Ελληνική Κοινότητα Βερολίνου πρέπει να διεκδικήσει μόνιμη κρατική χρηματοδότηση και από το ελληνικό και από το γερμανικό κράτος, αλλά και να διατηρήσει και να αναβαθμίσει τις δημοκρατικές της διαδικασίες, διατηρώντας πάσει θυσία την ανεξαρτησία της από τα κράτη, γερμανικό κι ελληνικό, από την Ε.Ε., αλλά και από τους ιδιώτες/εργοδότες.

Είναι επείγουσα ανάγκη να αναβαθμιστεί το έργο της υποδοχής/συμβουλευτικής προς τους νέους μετανάστες μέσω της πρόσληψης κοινωνικού λειτουργού με πλήρη εργασία και μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

Γενικότερα, στόχος πρέπει να είναι όλες οι θέσεις εργασίας στην κοινότητα να έχουν πλήρη μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα, και η λειτουργία της να βασίζεται στην αλληλεγγύη, κι όχι στην επιχειρηματικότητα (δηλ. όχι στην κοινότητα-επιχείρηση) ούτε στην ανταποδοτικότητα.

Ήδη με παρεμβάσεις της Λαϊκής Επιτροπής Βερολίνου, αλλά και με βάση τη δουλειά και άλλων αγωνιστών, οι οποίοι συμμετέχουν τόσο στην επιτροπή μας όσο και στην κοινότητα, υπάρχει ορατή βελτίωση της λειτουργίας της (πχ δείτε αυτό το άρθρο για μια συνοπτική παρουσίαση της κατάστασης), ενώ στην τελευταία γενική συνέλευση πάρθηκαν αγωνιστικές αποφάσεις (πχ ψήφισμα για το ζήτημα της Ελληνό-/Δί-γλωσσης εκπαίδευσης και σχετική κινητοποίηση, ψήφισμα υποστήριξης των εργαζόμενων μεταναστών και συναφείς πρωτοβουλίες, απόφαση για νέα Γ.Σ. για τα ζητήματα της κοινότητας αμέσως μετά της Χριστουγεννιάτικες γιορτές) οι οποίες βαίνουν προς υλοποίηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Χρειάζεται το ονοματεπώνυμο και το e-mail σας για να δημοσιευτεί το σχόλιό σας, το οποίο επιπλέον αναθεωρείται από το διαχειριστή πριν δημοσιευτεί.